Terms of purchase

General terms and conditions
Privacy Policy
General terms and conditions

1. Bevezetés

 

Hatályos: 2019. május 20-tól.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a [www.jointrendy.hu] weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető termékek megrendelésének és a honlapon történő vásárlásnak a  feltételeit szabályozza. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető külön tájékoztatások nyújtják. A honlapon megrendelők és vásárlók (továbbiakban: Felhasználó) a honlap használatával és a honlapon történő vásárlással tudomásul veszik és elfogadják a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

2. A Szolgáltató

 

Név: JANTRA Software Bt (Szolgáltató)
Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2. (a honlapon elérhető szolgáltatások csak online rendelés esetén vehetők igénybe, üzlethelységet Szolgáltató nem tart fenn)
Levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8, 4. em. 411.
Képviselő neve: Srivastava Sapna
Cégjegyzékszám: 01-06-797241
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26180425-2-43
Számlavezető pénzintézet: K& H Bank Zrt. Számlaszám: 10404027-50526872-51531006
E-mail cím: info@jointrendy.com,

 

3. A honlapon folytatott tevékenység

 

Online értékesítés a fenti honlapon feltüntetett mindenkori termékekre vonatkozóan, amelyek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: ruházati cikkek, kiegészítők, játék-és ajándéktárgyak

 

4. Felhasználási feltételek

 

4.1. Felelősség

 

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató a honlapon megrendelt termékek megvásárlásával kapcsolatban kizárja a felelősségét a szerződésszegéssel okozott károkért, a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító károkat ide nem értve (ide nem értve a 7. pontban megjelölt szavatossági jogok érvényesíthetőségét).

 

A Szolgáltató kizár minden felelősséget amely a Felhasználó bármely magatartásának következménye, Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

 

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás, vélemény a termékekkel kapcsolatban) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon általa közzétett bármilyen tartalmú közlés (vélemény, megjegyzés stb.) a Szolgáltató egyoldalú döntése alapján eltávolításra kerülhet.

 

4.2. Szerzői jogok

 

A honlap teljes megjelenő valamennyi tartalom (különösen: szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esnek, azok bármilyen jogcímen történő felhasználására, sokszorosítására, nyilvánosságra hozatalára és az azzal való egyéb rendelkezésre kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével kerülhet sor.

 

5. A honlapon történő vásárlás

 

5.1. Megrendelés folyamata

 

A honlap az ott feltüntetett részletességű termékbemutatási, és online megrendelési, vásárlási lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével választhat az egyes termékkategóriák között. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. Ugyanakkor, az akció időtartama alatt Szolgáltató nem garantálja, hogy az akciós termékek bármilyen rendelési mennyiség esetén rendelkezésre állnak. Amennyiben az adott akciós termék Szolgáltató készletén nem elérhető, arról Szolgáltató haladéktalanul értesíti Felhasználót.

 

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy az adott termék valamennyi technikai jellemzője elérhető a tájékoztatóban.

 

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

 

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. A vásárlási folyamat során lehetőség van regisztrált felhasználóként való vásárlásra, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

 

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, számlázási cím, valamint, ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges, felhasználónévként a megadott e-mail cím funkcionál. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben visszaigazolást kap. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben regisztrált Felhasználóként való vásárláshoz ismételt regisztráció szükséges. A regisztráció során megadott adatok (e-mail cím, jelszó) titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

 

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé, ugyanakkor Szolgáltató nem szavatolja ebben az esetben a jelen ÁSZF-ben rögzített határidők szerinti visszaigazolást, szállítást.

 

Megrendelési szándéktól függetlenül a regisztrációval rendelkező Felhasználó a honlapon a belépés menüpontra kattintva vásárlási szándékától függetlenül kezelheti a regisztrációs adatait (módosíthatja azokat) és nyomon követheti az aktuális és korábbi megrendeléseit.

 

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

A Szolgáltató 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó megrendelését. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. Amennyiben a megrendelt termékek vételára a Felhasználó által a visszaigazolást megelőzően megfizetésre kerül, és azt a Felhasználó a késedelmes visszaigazolás miatt nem kívánja átvenni, úgy Szolgáltató a vételárat haladéktalanul visszafizeti Felhasználó részére.

 

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, vételárát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

5.3. A szerződés létrejötte

 

A szerződés magyar nyelven készül. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az előzőek szerinti rendelkezések Felhasználóra akkor alkalmazhatóak, amennyiben a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint fogyasztónak minősül

 

A szerződés az 5.3. pontban megjelölt visszaigazolással jön létre. Amennyiben Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, úgy a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre.

 

5.4. Számla

 

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, amelyet a a termékkel együtt küld meg Felhasználó részére.

 

5.5. Fizetés

5.5.1. Online Bankkártyás (SimplePay)

5.5.2. Utánvét

 

5.6. Átvételi lehetőséges, Szállítás

 

Teljesítés határideje: Az online megrendelt termékek kiszállítása, szállítási módtól függetlenül a honlapon feltüntetett várható szállítási időn belül történik, raktáron levő termékeknél pedig 1-5 munkanapon belül. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

Szállítási módok:

 

5.6.1. GLS futárszolgálat házhozszállítással

A házhozszállítás bruttó díját a honlap ismerteti.

 

5.6.2. DHL futárszolgálat házhozszállítással

A házhozszállítás bruttó díját a honlap ismerteti.

 

5.6.2. Foxpost futárszolgálat házhozszállítással

A házhozszállítás bruttó díját a honlap ismerteti.

 

5.6.1. Fürgefutár futárszolgálat házhozszállítással

A házhozszállítás bruttó díját a honlap ismerteti.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szállítási díj közvetített szolgáltatásnak minősül.

A szállítási díj a szállító által érvényesített árváltozás esetén változhat.

A szállítási díj a termék árán felül fizetendő.

A szállítási díj a honlapon megjelölt esetekben, vagy időszakokban, illetve honlapon megjelölt bizonyos termékek esetén, vagy a honlapon megjelölt rendelési mennyiség esetén nem kerül külön felszámításra, mert azt a termék ára tartalmazza. 

 

A termék átvételekor a Felhasználó minden esetben köteles megvizsgálni, hogy az sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a szállítást végző személytől jegyzőkönyv felvételét, mert a termék átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy ezt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi kifogást nem áll módjában elfogadni.

 

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősségét kizárja, Felhasználó az átvétel időpontjában fennálló mennyiségi és minőségi kifogásokat csak az átvétellel egyidejűleg jelezhet.

 

5.7. Termék rendelkezésre állása

 

 Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül a Szolgáltató  fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a vásárló értesítést kap az 5.2. pontban megjelölt visszaigazolási határidőn belül. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Felhasználó számára haladéktalanul visszautaljuk.

 

6. Elállási jog

 

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

 

Az e pontban foglaltak kizárólag azon felhasználókra vonatkoznak, akik a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében fogyasztónak minősülnek (továbbiakban: Fogyasztó).

 

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül Fogyasztó jogosult a Szolgáltatóval kötött szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Fogyasztó jogosult az előzőek szerinti elállási jog gyakorlására a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is

 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségre a Szolgáltató részére. A fogyasztó tehát elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy minta útján (nyilatkozatminta letölthető: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/7822#elallasi_jog_tajekoztato).

 

 A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Írásban történő elállás esetén tehát azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) postára adja. Az elállási jog e-mail útján történő gyakorlása esetén a határidő számítására a vonatkozó e-mail üzenet elküldésének időpontja az irányadó.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

a Szolgáltató e-mailben igazolja vissza a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését tekintet nélkül arra, hogy azt a Fogyasztó e-mailben vagy postai úton küldte meg Szolgáltató részére.

 

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő lejárta előtt megküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

 

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül, de minden esetben a termék Szolgáltató részére történő visszajuttatását vagy ennek hitelt érdemlő igazolását követően a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, jelen ÁSZF-ben megjelölt fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot vett igénybe Szolgáltató külön hozzájárulásával.

 

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

 

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

 

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

 

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

 

7. Szavatosság

 

7.1. Kellékszavatosság

 

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

 

Amennyiben a Felhasználó  Fogyasztónak minősül az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti kellékszavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már fennálltak. Amennyiben Felhasználó nem minősül Fogyasztónak, az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesíthetők a kellékszavatossági igények.

 

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen.

 

7.2. Termékszavatosság

 

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet abban az esetben, ha a Szolgáltató az adott termék vonatkozásában a termék gyártójának vagy forgalmazójának minősül. Felhasználó elfogadja, hogy a honlapon feltüntetett termékek közül Szolgáltató nem minősül minden esetben a termékszavatosság körében értelmezhető gyártónak vagy forgalmazónak. Felhasználó tudomásul veszi a termékszavatossági igénye esetén, amennyiben a Szolgáltató nem minősül az adott termék gyártójának vagy forgalmazójának, úgy közvetlenül a gyártóval vagy forgalmazóval szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét.

 

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

 

7.3. Jótállás

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jótállási kötelezettsége nem terjed ki minden, a honlapon feltüntetett termékre.

 

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának napja.

 

Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

 

Levelezési cím: 1094 Budapest, Páva u 8. 4. em. 411
Termékek visszaküldésének címe: 1094 Budapest, Páva u 8. 4. em. 411
E-mail cím: info@jointrendy.com, info@jointrendy.hu

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

 

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Levelezési cím: 1094 Budapest, Páva u 8. 4. em. 411.
Termékek visszaküldésének címe:1094 Budapest, Páva u 8. 4. em. 411
E-mail cím: info@jointrendy.com

 

Felhasználó az esetleges panaszát a megadott e-mail címre vagy levelezési címre küldheti el. A Szolgáltató érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja e-mail vagy postai levél útján.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 

8.2.1. Panasztétel az illetékes járási hivatalnál. Online viterndezés : https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 

8.2.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület

Cím:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 31

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

8.2.2.  Bírósági eljárás kezdeményezése a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint

 

9. Egyéb

 

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzététellel egyidejűleg lép hatályba, és csak hatályba lépését követően létrejött szerződésekre érvényes.

 

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://jointrendy.com/shop_help.php?tab=privacy_policy

 

 

Privacy Policy

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2019. június 12-től.

 

Amikor Ön meglátogatja a www.jointrendy.hu honlapot, személyes adatait kezeljük, feldolgozzuk és felhasználjuk. Az Ön személyes adatait biztonságos és megbízható módon, és jelen tájékoztatóban ismertetettek szerint az alábbi jogszabályok és előírások szerint kezeljük.

-        Az adatkezelésre irányadó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.)

-        Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (GDPR),

-        2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) szóló törvény előírásait,

-        2013. évi V. törvény - a polgári törvénykönyvről szóló törvény előírásait,

-        2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény előírásait,

-        2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény előírásait,

-        2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról szóló törvény előírásait.

-        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása és előzetes tájékoztatása az adatvédelmi követelményeikől.

 

I.                Általános információk


1. A szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése

 

Név: Jointrendy Kft. (továbbiakban: Jointrendy Kft., vagy Adatkezelő)

Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.

Levelezési cím: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66. C. ép. 2. em. 213.

mail cím: info@jointrendy.com, info@jointrendy.hu

  

2. Rendelés webáruházunkból


Amikor Ön mint Vásárló (továbbiakban: Ön, Vásárló, vagy Érintett) rendel tőlünk, a megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi törvények keretein belül. Az Vásárlótó kért információk, amelyek a Vásárló által igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, az űrlapon kötelező mezőként szerepelnek, a többi adat önkéntes. A szerződések megkötéséhez és végrehajtásához az egyes esetektől függően szükségünk van olyan kapcsolati információkra, mint a név, szállítási és számlázási cím, illetve a Vásárló által választott fizetési módról szóló tájékoztatás. Ezen kívül a Vásárló adatait használjuk még vásárlói adatbázisunk frissítésére, hogy az adatbázisban csak releváns adat tárolódjon. Gépelési hibák elkerülésére és annak biztosítására, hogy a Vásárló által rendelt árucikket meg is kapja, a beírt címet teljesség és pontosság tekintetében ellenőrizzük. 

 

3. Személyes adatok meghatározása

 

3.1. Személyes adat

 

A regisztráció során az Érintett kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 

-        név,

-        e-mail cím,

-        jelszó,

-        számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

-        szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

-        telefonszám

 

Személyes adat az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, bármely azonosító jele (pl. adóazonosítója), valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító jelén, (adószámán) túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Érintett internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan az Érintett meglátogatta az ajánlatunkat, de ilyenek az Érintett által használt böngésző beállításai (technikai információk). Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben.

 

3.2. Az Érintett személyes adatainak felhasználása


Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A törvényi előírások keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk az Érintett személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz a Jointrendy honlapon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik egy vásárlói azonosítóval, vagy amikor termékeket rendel nálunk. Adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően, valamint az Érintett beleegyezésével használjuk föl.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat a Jointrendy Kft munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

3.3. Személyes adat és az adatkezelés célja

- Jelszó: a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

- Vezeték-és keresztnév: a kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím: Kapcsolattartás.

Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím: A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím: Technikai művelet végrehajtása.

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

Postai úton: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66. C. ép. 2. em. 213.

E-mail útján:  info@jointrendy.com, info@jointrendy.hu e-mail címen.

 

4. Technikai adatok

 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

 

Amikor az Érintett meglátogatja a jointrendy.hu honlapját, rendszerint a következő adatokat tároljuk technikai okokból az un. naplófájlokban:

- a csatlakozott számítógép IP-címe, 
- az a weboldal, ahonnan Ön hozzánk látogat (hivatkozási hely),
- az Ön által meglátogatott weboldalaink látogatásának ideje és időtartama, 
- böngészőjének típusa és beállításai, 
- operációs rendszer.


Az adatokat technikai elővigyázatosságból legfeljebb 30 napig tároljuk a jogosulatlan belépésekkel szemben adatfeldolgozó rendszerünk védelmében. 

 

5. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

Az Érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az Érintett . Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, történő leiratkozásig tart.

 

6. Profilok törlése, módosítása

 

A Vásárló a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az mail cím: info@jointrendy.com,  e-mail vagy írásban a 1094 Budapest, Páva utca 8. 4. em. 411. postai címen, illetve a regisztrációt az Érintett bármikor saját maga törölheti, az adatmódosítás menüpontban megtalálható „profil törlése” gombra kattintva. A JANTRA Software Bt. azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett.

 

7. Felelősség, biztonság

A Jointrendy Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A Vásárló a Honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és a Jointrendy Kft. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.


A Jointrendy Kft. a fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Jointrendy Kft. a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben a Jointrendy Kft. a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel és a törléssel egy időben a Vásárlót tájékoztatja.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A Jointrendy Kft. az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Az adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

Ha kérdése van, illetve szeretne élni a jogszabályok által biztosított bármely jogával, kérjük, küldjön e-mailt következő címre: info@jointrendy.com, info@jointrendy.hu  vagy írásban a 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66. C. ép. 2. em. 213. postai címre.

 

8. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, szerződéses partnereink:

 

Az Adatkezelő, a Cg.01-09-339430 cégjegyzékszámú JoInTrendy Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.), továbbíthatja az Érintett adatait (név, számlázási, illetve szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, adószám) az alábbi partnerei részére (címzettek):

 

8.1.

 

Az UNAS Online Kft., (Cg.08-09-015594, székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.) mint tárhelyszolgáltató, üzemeltető részére.

 

Az adattovábbítás célja: adatfeldolgozás (pl. az Ön megrendelésének feldolgozása, weboldal elérhetővé tétele).

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az érintett jogai:

   • tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
   • jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
   • jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
   • jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

 

 

8.2.

Amennyiben Ön nem személyes átvételt jelöl meg a termék átvételi módjaként, úgy az Ön által választott szállítási módnak megfelelően a szállításhoz szükséges adatokat: az Ön neve, számlázási, illetve szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, adószáma továbbításra kerül az alábbi – választása szerinti - szolgáltatók egyikének:

 

Magyar Posta Zrt., (Cg.01-10-042463, székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) mint szerződéses partnerünk részére.

FoxPost Zrt., (Cg.10-10-020309, székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.), mint szerződéses partnerünk részére.

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., (Cg.13-09-111755, székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.), mint szerződéses partnerünk részére.

 

Fürgefutár Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 35.) mint szerződéses partnerünk részére.

 

Az adattovábbítás célja, hogy a megrendelt termék az Ön által megadott szállítási címre kiszállításra kerülhessen.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az Ön neve, szállítási cím, számlázási cím telefonszám, e-mail cím, adószám.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

A szállítással kapcsolatos információk közül fontosnak tartjuk kiemelni a gyorsabb és pontosabb szállítás érdekében, hogy csak az Ön által megadott szállítási címre áll módunkban a terméket kiszállítani függetlenül attól, hogy az időközben változott, vagy nem a megfelelő módon került rögzítésre a webáruházunkban történő vásárlás folyamán.

 

8.3.

Amennyiben Ön a fizetési módok közül a bankkártyás fizetési módot választja az Ön személyes adatai közül: neve, címe (számlázási cím, szállítási cím), e-mail címe, telefonszáma, adószáma továbbításra kerül:

 

OTP Mobil Kft., (Cg.01-09-174466, székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) mint a SimplePay rendszer üzemeltetőjének.

Az adattovábbítás célja, az OTP SimplePay Rendszeren keresztül bonyolított online pénzáramlás biztosítása és annak biztonságos lebonyolítása.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: neve, címe (számlázási cím, szállítási cím), e-mail címe, telefonszáma, adószáma.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

Az érintett jogai:

   • tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
   • jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
   • jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
   • jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

 

8.4.

 

Az Adatkezelő számlázó programját (Billingo) a Octonull Kft. üzemelteti (Cg.01-09-1981177), székhely: (1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.), mely adattovábbítás célja a szigorú számadású bizonylat (számla) kiállítása, ami a számviteli törvényben előírt kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges.

 

Az adattovábbítás célja: számviteli, szigorú számadású bizonylat kiállítása.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: neve, címe (számlázási cím, szállítási cím), e-mail címe, telefonszáma, adószáma.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számviteli törvényben előírt 8 éves időtartam.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

 

8.5.

 

Az adattovábbítás marketing célú: hírlevelek kezelése, Google AdWords hírdetések kezelése.

UNAS Online Kft., (Cg.08-09-015594, székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.)

 

 8.6.

 

A hírlevél kezelő:

Az UNAS Online Kft., (Cg.08-09-015594, székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.)

Az adattovábbítás marketing célú.

 

8.7.

Facebook hirdetések kezelése:

Az UNAS Online Kft., (Cg.08-09-015594, székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.)

Az adattovábbítás marketing célú.

 

A 8.5., 8.6., 8.7 pontban foglalt partnereink részére továbbított adatok személyes adatnak minősülnek:

-        Név, e-mail cím. Célja: Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

-        A feliratkozás időpontja, Célja: Technikai művelet végrehajtása.

-        A feliratkozás kori IP cím. Célja: Technikai művelet végrehajtása.

 

 

A 8.5., 8.6., 8.7 pontban foglalt partnereinknél az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Adatkezelő és a szerződéses partnerek közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

9. Marketing eszközök

 

9.1.

 

Social media

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Pinterest/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

9.2.

 

Hírlevéllel, Kosárelhagyó levéllel kapcsolatos adatkezelés

 

A Hírlevél legfeljebb hetente jelenik meg, az Adatkezelő marketing-tartalmú célzott üzeneteivel. Ezt a levelet az Ön előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján küldjük az Ön által megadott e-mail címre, mely hozzájárulást vagy a Jointrendy hírlevélre történő feliratkozásakor, vagy a jointrendy.hu nyereményjátékainak, vagy promócióinak valamelyikében való részvételre jogosító adatok megadásával vagy internetes nyereményjátékra történő regisztráláskor tett meg, az ott leírt feltételek határozott elfogadásával. Az előzetes hozzájárulás szerint Ön marketing-tartalmú célzott üzenetek fogadását kifejezetten vállalja.

 A Jointredy Kft. a Honlapon lehetővé teszi a Vásárlók számára, hogy a regisztrációtól függetlenül feliratkozzanak a hírlevélre a kosár/hírlevél menüpont alatti „feliratkozás” –ra történő kattintással. 

A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti az Adatkezelő részére küldött e-mail útján info@jointrendy.com, info@jointrendy.hu, vagy a hírlevelek alján található „leiratkozom” linkre történő kattintással. Ebben az esetben a Jointredy Kft. a Vásárló minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót. Lehetőség van szintén a hírlevelek alján található „módosítom az adataim” linkre kattintva az adatainak módosítására is.

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: Személyes adat

Az adatkezelés célja

-        Név, e-mail cím:  Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

-        A feliratkozás időpontja: Technikai művelet végrehajtása.

-        A feliratkozás kori IP cím: Technikai művelet végrehajtása.

 

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.


Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Olyan tájékoztatási célú értesítések, amelyek nélkülözhetetlenek a szerződés teljesítéséhez és a Jointrendy Kft. működéséhez, például a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk vagy díjfizetéses csomagok (pl. rendelés visszaigazolása, szerződési dokumentumok, fizetés feldolgozása), nem tilthatók le. Ezeket az értesítéseket az Ön által megadott célhelyre küldjük.

 

9.3.         Sütik használata

 

Weboldalainkon un. sütiket használunk. A sütik (angolul: cookies) olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk Önnek, amikor meglátogatja a weblapunkat. Ebbe tartoznak például a bevásárlókosár funkciójának megjelenítésére szolgáló alapbeállítási paraméterek. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az Ön által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nem az Ön merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja vagy ha meghatározott ideig semmit nem csinál a honlapon. 

Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a gyártótól vagy web böngészőjének súgóján keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Jointrendy funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha Ön letiltja a sütik használatát. 

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

-        hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

-        hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

-        hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

-        hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

Alkalmazott cookie-k:

-        Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

-        Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

-        Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

-        Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

-        Biztonsági cookie.

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a cookie-k fajtájától függően 1 óra - 40 év.

 

9.4.         Google Analytics 

 

A weboldal a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics ún. „sütiket“, az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik az Ön weboldal-látogatásainak elemzését. A süti által az Ön weboldal-látogatásáról létrehozott információkat a rendszer általában a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott tárolja. A Google lerövidíti az Ön IP-címét, de csak az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb országaiban. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a rendszer a teljes IP-címet a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott rövidíti le. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat fogja felhasználni ahhoz, hogy kiértékelje az Ön weboldal-használatát, és jelentéseket állítson össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről, valamint további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat ajánljon fel a weboldal üzemeltetőjének. A böngészője által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze egyéb Google-adatokkal. A sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja. A Google általi adatgyűjtést és -felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

A plug-in helyett vagy mobil eszközök böngészőin kattintson erre a linkre egy letiltó süti telepítéséhez, mely a továbbiakban megakadályozza a Google Analytics keretein belül történő adatgyűjtést ezen a weboldalon. A letiltás mindaddig érvényben marad, míg nem törli annak sütijét. Ha a süti törlődött, elegendő mindössze újból a linkre kattintania. A Google Analytics felhasználási feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon talál további információkat: 
https://www.google.com/analytics/terms/us.html 
https://www.google.de/intl/en-GB/policies/ 

 

 

9.5.         Google AdWords remarketing

 

Az oldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

Információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 

9.6.         Linkek más vállalatok weboldalaira


A Jointrendy tartalmazhat más vállalatok weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül Ön által meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, tájékozódjon ezen külső webhelyek adatvédelmi szabályairól.

 

9.7.         Közösségi segédprogramok – pluginek


Weblapunkon un. közösségi segédprogramokat, plugineket kínálunk különböző közösségi hálózatokhoz (pl. a Facebook “Like” gombja). Ezen pluginek integrálását az UNAS Online Kft., (Cg.08-09-015594, székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.) végzi.
Magánszférájának védelme érdekében a közösségi pluginek integrációjához, beépítéséhez olyan technikai megoldást alkalmazunk, amely megakadályozza adatok (pl. IP-cím) hálózati átvitelét a Facebookhoz hasonló közösségi hálózatokhoz abban a pillanatban, ahogy a weboldalunk megnyílik. Csak a közösségi pluginekre való első ráklikkeléskor lesznek ezek a segédprogramok aktiválva.

Ezt követően az Ön webböngészője visszakeresi a plugineket az UNAS Online Kft. szerveréről és a mi weboldalunk részeként jeleníti meg azokat. Ezzel összefüggésben az információ (pl. IP-cím) átkerül az UNAS Online Kft-hoz és a Facebookhoz, Instagram, Printerest közösségi hálózatokhoz. Ezen kívül az UNAS Online Kft.  sütiket vagy un. “webjelzőket” is tárolhat az Ön számítógépén. Amikor Ön ráklikkel a közösségi pluginekre, akkor tudja teljes funkciójában használni a “Barát meghívása” gombot (pl. a “Like”-ot). Ha Ön tagja egy közösségi hálónak és a megfelelő pluginre kattint, a közösségi hálózat szolgáltatója az Ön weboldalunkon tett látogatásáról szóló információt esetleg hozzáköti az Önnek az adott hálózaton lévő profiladataihoz. Ha erről illetve más funkcionalitásról többet szeretne tudni, szíveskedjen kapcsolatba lépni a közösségi hálózat operátoraival. Az UNAS Online Kft. adatvédelmi politikájáról bővebb információt az alábbi linken találhat: https://unas.hu/adatvedelmi_tajekoztato.

 

Javasoljuk, tájékozódjon böngészőjének egyedi beállítási lehetőségeiről, azzal kapcsolatban, hogy az hogyan kezelheti a sütiket (cookie-kat) és a webjelzőket. Ezeket az információkat böngészője gyártójától egyszerűen megkaphatja. Továbbá, harmadik fél szolgáltatók is kínálnak un. böngésző segédprogramokat, extenziókat/plugineket, amelyekkel a böngésző sütikkel és személyes információkkal kapcsolatos működése konfigurálható. 

 

 

10.  Adatkezelésben érintettek jogai

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

10.1.      Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog


Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók a Jointrendy Kft-től bármikor írásban
info@jointrendy.com, info@jointrendy.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az „adatmódosítás” menüpont alatt.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Jointrendy Kft. csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mailcíméről küldik.

Amennyiben a Vásárló kéri, a Jointrendy Kft. tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó és a Jointrendy Kft. által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból – amennyiben ennek törvényi akadálya nem áll fenn - kapják vagy kapták meg adatait. 

 

A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 10.2.  Adatok helyesbítése, törlése, zárolása


A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az 
info@jointrendy.com, info@jointrendy.hu e-mail címen. A Jointrendy Kft. a kérelem beérkezésétől számítva indokolatlan késedelem nélkül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Jointrendy Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

 


Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Jointrendy Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 


A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

 

10.3 Adatkezelés elleni tiltakozás


Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Jointrendy Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

10.4.  Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

10.5.      Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

10.6. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos joggyakorlással, kérdéssel, észrevétellel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeink vannak:Postai úton: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66. C. ép. 2. em. 213.


Email-ben: 
info@jointrendy.com, info@jointrendy.hu 

 

11.    Eljárási határidők

A kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható az 1 hónapos határidő, de erről értesítjük Önt a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül (az ok, jogalap megjelölésével).

Ha nem teszünk intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

12.     Panaszkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 

Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat Jointrendy Kft munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

13.  Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

-        az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

-        az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

-        a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

-        Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

14.  Jogorvoslati lehetőségek

 

A Jointrendy Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

15.  Egyéb rendelkezések 

 

Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a z Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.
Üdvözlettel:

 

Jointrendy Kft.